ЗА НАС

ОБУЧЕНИЕ

ЕКИП

ЗА РОДИТЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

БЮДЖЕТ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ДГ Елица“ - Пловдив

Новини

КОНТАКТИ

Бюджет 2018 година

Обяснителна записка към 30.03.2018г.

Бюджет 2019 година

Обяснителна записка към 31.12.2019г.

Обяснителна записка към 30.06.2019г.

Обяснителна записка към 30.09.2019г.

Обяснителна записка към 31.03.2019г.

Бюджет 2020 година

Обяснителна записка към 31.03.2020г.

Обяснителна записка към 30.06.2020г.

Обяснителна записка към 30.09.2020г.

Обяснителна записка към 31.10.2020г.

Обяснителна записка към 31.12.2020г.

Отчет бюджет 2020г.

Обяснителна записка към 31.06.2021г.

Бюджет 2021 година

Обяснителна записка към 31.03.2021г.

Обяснителна записка към 30.09.2021г.

Обяснителна записка към 31.12.2021г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета с натрупване от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.