История:

 

Детска градина Елица” е открита през 1975 год. , като на 10 юни 1975 год. прекрачват  прага на Детската  градина първите нейни  възпитаници . 

Детското заведение е  открито със статут на санаториална детска градина.

През 1976 год. от детската градина към Захарен комбинат” Пловдив са прехвърлени 2 специални нощуващи групи.

Пак през далечната 1976 год. ДГ”Елица” и ДГ”Ралица” се обединяват в едно - Специална детска  градина  ”Елица”. Сформират се 10 групи с общ брой деца 160.

През 1990 год. децата със зрителни проблеми и техния персонал  от ОДЗ ”Щастливо детство” към ПП УСПЕХ са  преместени в СДГ ”Елица”.

През месец април 1996 год. СДГ ”Елица” се премества в сградата на бившата вече детска ясла №36 с тържествено откриване.

Датата е 03 август 2009 год. – с Решение  №289 на Общински съвет Пловдив Специална детска градина Елица” е преобразувана в Целодневна детска градина Елица”.

 

01.07.2017г. Детска Градина “Звезда” се влива в Детска Градина  “Елица”.

Детското заведение работи с пълен капацитет от 11 групи, от които  две  групи за деца със специални образователни   потребности.

 

Днес нашата детската градина е едно прекрасно място , в което се съчетават професионализма , любовта, творчеството, амбициите и вълшебния свят на детството. Това вълшебство , което всяка година събира и изпраща стотици усмихнати детски лица. Това вълшебство , което владее приказния свят на детството, окрилено от вълшебници- педагози.  Днес няма празник,  при който наред с цветята,   добрите думи за благодарност да не заблестят и сълзи в очите на родители и учители. А това е тихата благодарност и признание , които топлят сърцето на учителя.

Материална база:

 

Детската градина е с капацитет 240 деца с две сгради, в които са разположени просторни занимални със отделни спални помещения, сервизни помещения и детски санитарни възли, кухненски блок, перално помещение и обособен физкултурен салон.

Двете сгради са с централно парно;

Самостоятелен кухненски блок;

Методичен кабинет;

Сензорна стая

Сух басейн с топки.

2 големи двора.

 

Нашите приоритети:

 

Поставяме детето в центъра на педагогическото взаимодействие;

· Развиваме социално важни качества, умения и компетентности;

· Осигуряваме равни шансове за всички деца, като отчитаме индивидуалните различия;

Опазваме живота и здравето на децата чрез здравословно и рационално хранене, активен двигателен режим, игри на открито.

 

ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА:

 

Да превърнем ДГ ”ЕЛИЦА”  в най-желаното , предпочитано  и любимо място за децата и родителите от район Западен”, като модерно, достъпно, качествено, иновативно, европейско детско заведение, в което професионалисти  възпитават и обучават децата - бъдещето на България. 

 

МИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА:

 

Авторитетна, съвременна, функционална, конкурентноспособна и уникална детска градина.

 

Какво ще намерят родителите в ДГ “ЕЛИЦА”?:

 

Обучение, базирано на компетентност, с акцент върху потенциала;

Възпитаване в духа на българските ценности и традиции;

Иновативност и непрекъснато усъвършенстване;

Сътрудничество с родители, общественици и партньори;

Превръщане на детската градина в обществено значима институция;

Стремеж към идентичност;

 

Какво ще намери детето в ДГ “ЕЛИЦА”?:

 

неповторим ден;

уютна детска среда-децата пеят, играят, рисуват, танцуват;

обучение и възпитание чрез игри;

учител-приятел, партньор, слушател;

много приятели;

празници игри и развлечения;

 

Водени от мотото: Добри ли са децата, добър ще е светът.“

 

Подкрепяме и включваме децата със специални образователни потребности , както и специалистите работещи с тях, в осъществяване на открити моменти и интегрирането на децата.

За ефективната и ползотворна работа с децата със специални образователни потребности има създаден терапевтичен кабинет за клиничен психолог и сензорна стая.

Материално техническата база на детската градина непрекъснато се обогатява.

ЗА НАС

ОБУЧЕНИЕ

ЕКИП

ЗА РОДИТЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

БЮДЖЕТ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ДГ Елица“ - Пловдив

Новини

КОНТАКТИ