Групи

г-жа Елеонора Рускова – ст. учител

г-жа Ели Дамянова – ст. учител

г-жа Елисавета Терзиева - помощник-възпитател

г-жа Светла Чонова – ст. учител

г-жа Таня Ненова – ст. учител

г-жа Стоянка Сотирова - помощник-възпитател

Група "Слънце"

 

г-жа Валя Енева – гл. учител, специален педагог, учител за лица със зрителни затруднения

г-жа Гергана Димитрова – учител, логопед

г-жа Карамфилка Гълъбова – помощник-възпитател

Група "Храброто петле"

 

г-жа Лозка Москова – ст. учител, специален педагог

г-жа Албена Панайотова – ст. учител, специален педагог, логопед

г-жа Невена Ташева – помощник-възпитател

Разпределението на децата в масовите групи е по възраст. 

Обучението се провежда в съответствие с държавния образователен стандарт за  предучилищно образование и възпитание.

 

В ДГ Елица” функционират две групи за деца със специални образователни потребности (СОП). Те се обучават от висококвалифицирани специалисти – психолог, логопеди, специални педагози, учител за лица със зрителни затруднения. Осигурена е подкрепяща среда, необходима за качествено усвояване на знания, умения и компетентности. В двора са изградени две площадки за деца със СОП, съобразени с всички изисквания за безопасност и сигурност.

Група "Мечо Пух"

 

Колкото повече, толкова повече!

Група "Калинка"

 

Растем щастливи и ученолюбиви!

Допълнителните форми на обучение са по желание на родителите:

- чужд  език

- спорт

- танци

г-жа  Анета Стоянова – ст. учител

г-жа Елизабет Красева – учител

Група "Смели лъвчета"

 

 

г-жа Катя Карамитева – ст. учител

г-жа Галя Димова – учител

г-жа Диана Петкова - помощник-възпитател

Група "Звездичка"

 

 

г-жа Поля Димитрова – ст. учител

г-жа Златка Бъчварова – ст. учител

г-жа Албена Василева - помощник-възпитател

Група "Шарени балони "

 

 

г-жа Елена Цветкова – ст. учител

г-жа Айгюл Емин – учител

г-жа Стела Линчева - помощник-възпитател

Група "Патета"

 

 

г-жа Димитрия Ганева – ст. учител

г-жа Станимира Караколева – учител

г-жа Елена Дъвкова - помощник-възпитател

Група "Цветче"

 

 

г-жа Стефка Велева – ст. учител

г-жа Малина Генчева – ст. учител

г-жа Росица Спасова - помощник-възпитател

Група "Сладурчета"

 

 

г-жа Мария Кукова – ст. учител

г-жа Стела Шейредова – ст. учител

г-жа Анка Добрева – помощник-възпитател

Група "Хвърчило"

 

 

г-жа Радослава Кавлакова – учител

г-жа Виолета Енчева – учител

г-жа Мария Илиева помощник-възпитател

Група "Любознайковци"