Групи

г-ца Сема Шотарова - учител

г-жа Калина Тошева - ст. учител

г-жа Елена Дъвкова - помощник-възпитател

г-жа Петра Гаврева - ст. учител

г-жа Елеонора Рускова - учител, магистър по ПУП

 

г-жа Дими Ганева - учител

г-жа Анна Дулева - ст. учител

г-жа Тинка Колева - помощник-възпитател

г-жа Светла Чонова - ст. учител

г-жа Стефка Урджанова - учител

г-жа Таня Сотирова - помощник-възпитател

Група "Слънце"

 

г-жа Валя Енева - гл. учител, тифлопедагог, специален педагог, магистър;

г-жа Валентина Хинова - ст. учител, специален педагог

г-жа Дойка Милчева - хигиенист

Група "Храброто петле"

 

г-жа Лозка Москова - ст. учител, специален педагог

г-жа Албена Тодорова - учител, логопед, специален педагог, магистър

г-жа Иванка Кръстева - хигиенист

Разпределението на децата в масовите групи е по възраст. 

Обучението се провежда в съответствие с държавния образователен стандарт за  предучилищно образование и възпитание.

 

В детската градина функционират и две групи за деца със специални образователни потребности.

Понятието е широко и включва деца със сензорни, двигателни, ментални, емоционални, поведенчески, множество увреждания. В това число попадат децата с аутизъм, хиперактивност с дефицит на вниманието, деца със задръжки в психичното развитие, деца със зрителни затруднения, деца със синдром на Даун, Рет-синдром, генетични заболявания, детска церебрална парализа, епилепсия, множество увреждания.

Група "Мечо Пух"

 

Колкото повече, толкова повече!

 

 

         Група "Дъга"

 

Приятелство, трудолюбие, честност!

Група "Цветче"

 

Искам да знам!

Група "Калинка"

 

Растем щастливи и ученолюбиви!

Допълнителните форми на обучение са по желание на родителите:

- чужд  език

- спорт

- танци

г-жа Лиляна Петрова - ст. учител

г-жа Гергана Димитрова - учител

г-жа Албена Василева - помощник-възпитател

Група "Славейчета"

 

 

г-жа Катя Карамитева - ст. учител

г-жа Диана Петкова - помощник-възпитател

Група "Мики Маус"

 

 

г-жа Венета Велкова - ст. учител

г-жа Поля Димитрова - учител

г-жа Красимира Йотова - помощник-възпитател

Група "Зайчета"

 

 

г-жа Ели Дамянова - ст. учител

г-жа Малина Генчева - учител

г-жа Росица Спасова - помощник-възпитател

Група "Веселячета"

 

 

г-жа Стела Шейредова - ст. учител

г-жа Мария Кукова - ст. учител

г-жа Анка Добрева - помощник-възпитател

Група "Детелинки"