Образователно-възпитателният процес в ДГ "Елица" се провежда в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищно възпитание и подготовка по утвърдени от МОН програми.

Използваме учебните помала на издателство "Изкуства" и др..  Тези помагала представят интегрирана програмна система, създадена в името на детето, в помощ на учителя и родителя, разработени по възрастови групи. 

При обучението на децата прилагаме методи и подходи в съответствие с динамично променящата се съвременна среда. Отчитаме индивидуалния темп на детското развитие на всяко едно дете. Възпитаваме и обгрижваме с любов и търпение. 

 

Детската градина разполага с психолог за индивидуална работа с деца и консултация с родители.

Групи

ЗА НАС

ОБУЧЕНИЕ

ЕКИП

ЗА РОДИТЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

БЮДЖЕТ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ДГ Елица“ - Пловдив

Новини

КОНТАКТИ