В нашата детска градина полагаме основите за добиване на съвкупност от знания, умения, отношения и компетентности, необходими през целия живот. Този процес се осъществява в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищно образование, по утвърдени от МОН учебни програми. Тези програми представляват интегрирана програмна система, в помощ на учители и родителя, разработени по възрастови групи.

 

При обучението прилагаме методи и подходи в съответствие с динамично променящата се съвременна среда. Отчитаме индивидуалния темп на детското развитие на всяко едно дете.

 

Възпитаваме и обгрижваме с любов и търпение.

 

Детската градина разполага с психолог за индивидуална работа с деца.

Групи

ЗА НАС

ОБУЧЕНИЕ

ЕКИП

ЗА РОДИТЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

БЮДЖЕТ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ДГ Елица“ - Пловдив

Новини

КОНТАКТИ