ДГ ЕЛИЦА” е детско заведение с утвърдени традиции, с богат опит, с педагози, които непрекъснато повишават квалификацията си в съответствие с променящата се роля на учителя във възпитателно-образователния процес – да бъде не просто източник на информация, а консултант и партньор в процеса на усвояване на знания и умения, които да помогнат на детето в бъдещото му личностно развитие.

 

Педагогическият екип в ДГ ”ЕЛИЦА” притежава отлична професионална подготовка. Учителите са добри педагози, творчески личности, новатори, практици.

 

Техният състав е:

 

Мария Узунова - директор, магистър по ПУП; сп. педагог   

Валя Енева - гл. учител, тифлопедагог, сп. педагог, магистър;

Петра Гаврева - ст. учител;

Светла Чонова - ст. учител;

Лозка Москова - ст. учител, сп. педагог;

К. Тошева - ст. учител, магистър;

Сема Шотарова - учител;

Анна Дулева - учител;

Лиляна Петрова - ст. учител;

Гергана Димитрова - учител;

Катя Карамитева - ст. учител;

Поля Димитрова - учител;

Венета Велкова - ст. учител;

Малина Генчева - учител;

Ели Дамянова - ст. учител;

Стела Шейредова - ст. учител;

Мария Кукова - ст. учител;

Алб. Тодорова - учител, логопед, сп. педагог, магистър;

Ел. Рускова - учител, магистър;

Димитрия Ганева - учител;

Стефка Урджанова - учител;

Цветана Касандрова - психолог, логопед, сп. педагог, магистър;

Деница Пирянкова – старши учител по музика

 

 

Непедагогическият персонал също е добре квалифициран - всички са с дългогодишна практика.

 

Иванка Смиловска - ЗАС

Екатерина Пешева - снабдител

Маргарита Станчевa - магазинер

Елена Янева - помощник възпитател

Росица Спасова - помощник възпитател

Анка Добрева - помощник възпитател

Албена Василева - помощник възпитател

Диана Петкова - помощник възпитател

Красимира Йотова - помощник възпитател

Лиляна Нарлийска - помощник възпитател

Стоянка Сотирова - помощник възпитател

Карамфилка Гълъбова - помощник възпитател

Дойка Милчева - помощник възпитател

Иванка Кръстева - помощник възпитател

Йорданка Петрова - готвач

Нора Георгиева - готвач

Грозданка Арнаудова - помощник готвач

Ваноша Балабанова - помощник готвач

Георги Гергиев- огняр

 

За здравето и живота на децата в детската градина се грижат мед. сестри - Зоя Чифлигарова и Станка Стойчева.

 

  Целият колектив се отнася отговорно и всеотдайно, с обич и разбиране към децата.

  Чрез своята дейност екипът на ДГ “ ЕЛИЦА“, утвърждава общественото предучилищно възпитание в гр. Пловдив, като добра традиция и практика, защото сме част от общото предучилищно възпитание на България. Даваме най-доброто от себе си, за да реализираме държавната политика на МОН и подготвяме децата за училище и живота.

Директор Мария Узунова