ДГ ЕЛИЦА” е детско заведение с утвърдени традиции, с богат опит, с педагози, които непрекъснато повишават квалификацията си в съответствие с променящата се роля на учителя във възпитателно-образователния процес – да бъде не просто източник на информация, а консултант и партньор в процеса на усвояване на знания и умения, които да помогнат на детето в бъдещото му личностно развитие.

 

Педагогическият екип в ДГ ”ЕЛИЦА” притежава отлична професионална подготовка. Учителите са добри педагози, творчески личности, новатори, практици.

 

Техният състав е:

 

Мария Узунова - директор, магистър по ПУП; сп. педагог;   

Валя Енева - гл. учител, учител за лица със зрителни затруднения, сп. педагог, магистър;

Таня Ненова - ст. учител, магистър;

Светла Чонова - ст. учител;

Елеонора Рускова - ст. учител, магистър;

Ели Дамянова –ст.  учител; магистър;

Лозка Москова – ст. учител, сп. педагог;

Албена Панайотова – ст. учител, сп. педагог, логопед, магистър;

Гергана Димитрова – учител, логопед, магистър;

Катя Карамитева - ст. учител;

Галя Димова – учител, магистър;

Радослава Кавлакова – учител;

Виолета Енчева – учител, магистър;

Златка Бъчварова – ст. учител;

Анета Стоянова – ст. учител;

Елизабет Красева – ст. учител;

Станимира Караколева – учител;

Елена Цветкова – ст. учител;

Айгюл Емин – учител, магистър;

Поля Димитрова – ст. учител;

Малина Генчева – ст. учител;

Стела Шейредова - ст. учител, магистър;

Мария Кукова - ст. учител, магистър;

Димитрия Ганева – ст. учител;

Стефка Велева – ст. учител;

 

Цветана Касандрова - психолог, логопед, сп. педагог, магистър;

Деница Пирянкова – старши учител по музика

 

 

 

Непедагогическият персонал също е добре квалифициран - всички са с дългогодишна практика.

 

Иванка Смиловска – ЗАС

Петя Кордова - домакир

Маргарита Станчевa - магазинер

Елена Дъвкова - помощник-възпитател

Росица Спасова – помощник-възпитател

Анка Добрева – помощник-възпитател

Албена Василева – помощник-възпитател

Диана Петкова – помощник-възпитател

Мария Илиева – помощник-възпитател

Невена Ташева – помощник-възпитател

Стоянка Сотирова – помощник-възпитател

Карамфилка Гълъбова – помощник-възпитател

Стела Линчева – помощник-възпитател

Елисавета Терзиева – помощник-възпитател

Нора Георгиева - готвач

Ванюша Балабанова – помощник-готвач

Захаринка Сариева – помощник-готвач

Георги Георгиев - огняр

 

За здравето и живота на децата в детската градина се грижат мед. сестри -

Зоя Чифлигарова и Станка Стойчева.

 

  Целият колектив се отнася отговорно и всеотдайно, с обич и разбиране към децата.

  Чрез своята дейност екипът на ДГ “ ЕЛИЦА“, утвърждава общественото предучилищно възпитание в гр. Пловдив, като добра традиция и практика, защото сме част от общото предучилищно възпитание на България. Даваме най-доброто от себе си, за да реализираме държавната политика на МОН и подготвяме децата за училище и живота.

Директор Мария Узунова