ЗА НАС

ОБУЧЕНИЕ

ЕКИП

ЗА РОДИТЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

БЮДЖЕТ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ДГ Елица“ - Пловдив

Новини

КОНТАКТИ

ОБЯВЛЕНИЕ

За набиране на предложения за доставка на продукти по схемите

Училищен плод и Училищно мляко” за учебните  2019г./2020г., 2020г./ 2021г. и 2021г./2022г.

Банкова сметка на ДГ “Елица” за заплащане на месечните такси на децата

Заявление за компенсация - изтегли .doc

краен срок за попълване 04.06.2020г.

Информирано съгласие за работа в електронна среда - изтегли .docx

Квалификация  март 2023г.- изтегли .pdf