Провеждане на обществени поръчки

ЗА НАС

ОБУЧЕНИЕ

ЕКИП

ЗА РОДИТЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

БЮДЖЕТ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ДГ Елица“ - Пловдив

Новини

КОНТАКТИ

Активни процедури

Доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на ДГ Елица” гр. Пловдив

Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на ДГ Елица” гр. Пловдив

Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на ДГ Елица” гр. Пловдив

Приключили процедури

Доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на ДГ Елица” гр. Пловдив

Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на ДГ Елица” гр. Пловдив

Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти“

Доставка на месо и месни продукти, риба и яйца за нуждите на ДГ Елица”

Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на ДГ Елица” гр. Пловдив